About us

WE ARE CLOSED AND OUT OF BUSINESS

WE ARE CLOSED AND OUT OF BUSINESS

Anders Vinther BeringCTO

Anders is a hardware and Software Engineer with skill and mindset focused on innovative development and quality of network measurement equipment. A good team player and used to work in multiple team environment both locally and overseas. He has experience in design of high speed FPGA architecture both VHDL and Verilog. System designer and IP developer. Software development in both Assembly, C and C++(QT) and able to design both backend and graphical user interfaces. Extensive knowledge in usage of external lab equipment such as Logic analyser, Occiloscope, ect.and indepth experience with internal FPGA signal probes such as Chipscope(ISE) and SignalTap(Quartus II) for analysing FPGA logic.

Anders Vinther BeringCTO

Anders er hardware og software ingeniør med fokus på innovativ udvikling og kvalitet af måling netværksudstyr. En god holdspiller og vant til at arbejde i flere team miljø både lokalt og i udlandet. Han har erfaring med design af høj hastigheds FPGA arkitektur både VHDL og Verilog. System designer og IP-udvikler. Softwareudvikling i både forsamlingen, C og C ++ (QT) og i stand til at designe både backend og grafiske brugergrænseflader. Omfattende viden i brugen af eksternt laboratorium udstyr såsom logik analysator, Occiloscope, ect.and dybtgående erfaring med intern FPGA signal sonder såsom ChipScope (ISE) og SignalTap (Quartus II) til analyse af FPGA logik.

Sylwester FigasClient Manager - Central Eastern Europe & Middle East

Sylwester Figas has over 16 years of professional experience business process management. Since 2007 present in ICT industry holding international positions in Central and Eastern Europe. His expertise include business measurements across in sales and marketing processes. Multi dimension thinking is one of his strong character trades. Sylwester joined SCC team because making a difference and contributing plays an important part in his drive. In his private life he is a bass guitar player and speed skater.

Sylwester Figas
Sylwester FigasClient Manager - Central Eastern Europe & Middle East

Sylwester Figas har mere end 16 års erfaring med process optimering. Siden 2007 har han været i IKT industrien i flere internationale stillinger i central- og øst Europa. Hans erfaring inden for Business process management vedrører bl.a. salg og marketing. Taler polsk, tysk og engelsk.

Alexander RomanenkoInternational communication specialist

Alexander is highly skilled and creative international communication strategist with wide experience in government and business relationships management. Due to his linguistic education background Alexander was involved in many projects all around the world including English, French and Chinese speaking countries. At the beginning of the 8-years career path, Alexander was predominantly involved in international mining equipment development projects with Chinese and USA markets leaders. After getting his M.A in 2012, he started working in scientific and high-tech solutions fields including biotechnology, IT and software development projects. Decided to join Smart City Catalyst with a strong intention to take part in global innovation process and upgrading peoples’ mode of life for their future well-being and prosperity.

Alexander RomanenkoInternational communication specialist

Alexander er højtuddannet og kreativ international kommunikationsstrateg med stor erfaring inden for regering og forretningsforvaltning. På grund af sin sproglige akademiske grundlag har Alexander været involveret i mange projekter over hele verden, herunder engelsk, fransk og kinesisk talende lande. I begyndelsen af ​​den 8-årige karrierevej var Alexander overvejende involveret i internationale udviklingsudviklingsprojekter indenfor minedrift med på henholdsvis kinesiske og amerikanske markeder. Efter at have fået sin M.A i 2012 begyndte han at arbejde inden for videnskabelige og højteknologiske løsninger, herunder bioteknologi, it og softwareudviklingsprojekter. Hvorfor valgte han Smart City Catalyst – Smart City Catalyst har en stærk intention om at deltage i global innovationsproces og opgradere folks livestandard for deres fremtidige trivsel og velstand.

Martin Tom-PetersenCEO

Martin Tom-Petersen is CEO and co-founder of Smart City Catalyst (SCC). Started his career in a dominant media company in Denmark working with business administration, asset and project management. With a background in business administration and computer science. He started out as a bookkeeper then worked as an manager in a local office supplier with a variety of tasks including sole responsible for digital branding, HR, accounting and information technology. Over 8 years selling experience from top 3 technology companies in their respective segments. Where he advised both commercial and public clients on innovation aspects and the possibilities in both new and proven technology. Technology is the enabler of future services in the Smart City. Experience also includes Horizon 2020 lighthouse applications across Europe.

Martin Tom-Petersen Smart City Catalyst
Martin Tom-PetersenCEO

Martin Tom-Petersen er administrende direktør og medstifter af Smart City Catalyst (SCC). Startede sin karriere i en dominerende medievirksomhed i Danmark, hvor han arbejdede med administration, herunder indkøb, finans- og projektledelse. Med en baggrund i administration startede han som bogholder og arbejdede sig derefter op til Administrationschef hos en kontorforsyning i Danmark. Hvor han havde ansvaret for en bred vifte af opgaver, herunder digital branding, HR, regnskab og IT. Med mere end 8 års, salgs- og produkt erfaring fra teknologivirksomheder, som Oracle og Lenovo. Her rådgav han både private virksomheder og offentlige kunder på innovations aspekter og muligheder i ny og markedstestet teknologi herunder Big data, data integration og Smart City. Erfaringen tæller også Horizon 2020 fyrtårns SCC1 ansøgninger og offentlige udbud og uddannelse i computer science.